Aktualności

6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa

Dodał
on
15 czerwca 2020

Formowanie

Dywizja została sformowana na podstawie rozkazu Nr 0048/Org. Ministra Obrony Narodowej z 15 czerwca 1957 roku i rozkazu Nr 00400/Org. dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 26 czerwca 1957 roku,
na bazie 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty.
Stan etatowy dywizji powietrznodesantowej przewidywał 2013 żołnierzy
i 36 pracowników kontraktowych. Uzbrojenie dywizji stanowić miało:
111 ręcznych karabinów maszynowych, 35 ciężkich karabinów maszynowych, 14 wielkokalibrowych karabinów maszynowych,
117 granatników przeciwpancernych, 45 dział bezodrzutowych
i 45 moździerzy.

Inicjatorem stworzenia zupełnie nowego w LWP rodzaju wojsk był ówczesny dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, gen. bryg.
Józef Kuropieska. Pierwszym dowódcą 6 PDPD został płk dypl.
Bolesław Chocha, pełniący tę funkcję w latach 1957–1960.
W związku z brakiem doświadczenia w organizowaniu tego typu jednostek, wzorowano się na 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej PSZ na Zachodzie gen. Sosabowskiego, korzystając z wiedzy i doświadczeń byłych spadochroniarzy 1 SBS, przywróconych do czynnej służby wojskowej w 6 DPD.

Żołnierze dywizji nosili charakterystyczne bordowe berety dlatego przylgnęła do nich nazwa „Czerwone berety”.
Ponadto żołnierze użytkowali mundury polowe odmiennego wzoru niż
w pozostałych rodzajach wojsk. Uzyskali także prawo do występowania poza rejonami zakwaterowania w mundurach polowych z podwiniętymi rękawami, co na ówczesne czasy było ewenementem.

Dywizja w czasie pokoju była podporządkowana dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W czasie mobilizacji miała być przeformowana
w 6 Brygadę Powietrznodesantową i podporządkowana dowódcy Frontu Polskiego.

20 października 1959 roku w skład dywizji został włączony 19 Samodzielny Batalion Rozpoznawczy, który w 1961 roku został przemianowany na 19 Batalion Powietrznodesantowy, a w 1967 roku na 18 Kołobrzeski Batalion Powietrznodesantowy. Jednostka stacjonowała w garnizonie Bielsko.

W 1964 roku został sformowany 6 Batalion Zabezpieczenia i Remontu,
a dwa lata później 35 Dywizjon Artylerii Samobieżnej.
W grudniu 1967 roku został sformowany rezerwowy 33 Batalion Powietrznodesantowy i 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej.

Bezpośrednio przed wprowadzeniem stanu wojennego 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa otrzymała rozkazy: 12 grudnia o godz. 24.00, 10 batalion, siłami 220 ludzi, pod dowództwem kpt. Jacka Kapłona, zajmuje w Warszawie Pałac Kultury i Nauki oraz Centrum Polskiego Radia
i Telewizji przy ul. Woronicza, 16 batalion dostaje rozkaz zajęcia lotniska Okęcie. O godz. 6.00 13 grudnia 1981 r. siły główne (komp. szturmowa
i pododdziały wsparcia) lądują na lotnisku Okęcie (desant lądujący)
i wykonują zadanie. 15 grudnia – Pozostałe w koszarach w Krakowie
2 kompanie szturmowe 16 bpd biorą udział w pacyfikacji Huty im. Lenina (HiL), w następnych dniach dołączają do nich dwie kompanie szturmowe 10 batalionu. Współdziałają z oddziałami MO i ZOMO w dalszych działaniach na terenie HiL.

W 1986 roku dywizja przemianowana została na 6 Pomorską Brygadę Powietrznodesantową, która w 1992 roku przeformowana została
w 6 Brygadę Desantowo-Szturmową, aby 1 lipca 2010 roku ponownie zostać przemianowaną na 6 Brygadę Powietrznodesantową.

Struktura organizacyjna 6 DPD w 1975 roku

Oznaka Oddział/pododdział Miejsce stacjonowania Uwagi
Dowództwo 6 PDPdes[1] Kraków
6 batalion powietrznodesantowy Niepołomice
10 batalion powietrznodesantowy Oświęcim
16 Kołobrzeski batalion powietrznodesantowy Kraków
18 Kołobrzeski batalion powietrznodesantowy Bielsko-Biała
9 szkolny batalion powietrznodesantowy Niepołomice przeformowany w 6 bpd
33 batalion powietrznodesantowy (rezerwowy) Niepołomice rozwiązany w 1976
6 batalion zabezpieczenia i remontu Kraków przeformowany w 8 bzab
5 dywizjon artylerii Kraków przeformowany w 5 dam
5 dywizjon artylerii mieszanej Kraków
6 dywizjon artylerii przeciwlotniczej Kraków przekształcony
w 120 baplot
35 dywizjon artylerii samobieżnej Kraków-Rząski rozwiązany
w 1976
6 kompania łączności Kraków
11 kompania saperów Kraków
15 kompania medyczna Kraków weszła w skład
8 bzab
22 kompania chemiczna Kraków
24 kompania zabezpieczenia zrzutowisk i lądowisk weszła w skład
8 bzab
39 kompania obsługi i regulacji ruchu Kraków
48 kompania rozpoznawcza Kraków
8 batalion zabezpieczenia (*) od 1976

Dowódcy dywizji

Stopień Imię i nazwisko Okres pełnienia służby
ppłk dypl. / gen. bryg. Bolesław Chocha 1957 – XII 1960
płk dypl. Józef Mroczko cz.p.o. XII 1960 – 1961
płk dypl. Ryszard Banach 1961 – 1963
płk dypl. Kazimierz Makarewicz 1963
płk dypl./gen. bryg. Edwin Rozłubirski VIII 1963 – III 1968
płk Musiał cz.p.o. III – VIII 1968
gen. dyw. Edward Dysko VIII 1968 – 1972
płk dypl. Florian Bogacki p.o. 1972–1973
gen. bryg. Marian Zdrzałka 1973–1983
płk dypl. January Komański 1983–1986

W kulturze masowej

  • Czerwone berety – polski film przygodowy z 1962 roku w reżyserii Pawła Komorowskiego na podstawie noweli Pół godziny przyjaźni Albina Siekierskiego
  • Z jasnego nieba – polski film dokumentalny z 1966 roku przedstawiający ćwiczenia 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej pod kryptonimem „Burza październikowa” w Niemczech w miejscowości Erfurt w roku 1965.

Przypisy

  1. W strukturze organizacyjnej Dowództwa 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej występowały następujące komórki: Sztab, dowództwo artylerii, szefowie służb, Wydział Techniczny, Wydział Polityczny, Kwatermistrzostwo.

Bibliografia

Jerzy Kajetanowicz: Polskie wojska lądowe 1945-1960: skład bojowy, struktury organizacyjne i uzbrojenie. Toruń; Łysomice: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2005. ISBN 83-88089-67-6. Hubert Marcin Królikowski: 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 1997. ISBN 83-87103-19-5.

żródło Wikipedia

SŁOWA KLUCZOWE

ZOSTAW KOMENTARZ